Sunday, 27 May 2007

एकदाच ...

एकदाच व्यक्त होऊ देत
तुझ्या मनातील भावनांना
पुन्हा नाही जन्म देणार
मी कोणत्याच वेदनांना


याचना नाही पुन्हा कधी
तू असावीस सावली माझी
नाही आस ह्या वृक्षाची
फुटावी एक पालवी ताजी


नको तुझ्या मार्गाचा
अडथळा होणं आता
नको अश्रूंची वाढती संख्या
विनाकारण येता जाता


ह्या नात्याला नाव देणं
शेवटी तुझ्याच हाती आहे
नावा असेल तरचं जगास
रुचली नाती आहेते

No comments:

Post a Comment