Monday, 1 September 2008

कळ्यांचे दिवस

कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती
येती नि जाती, येती नि जाती

नवल असे घडते काही
स्वप्नात स्वप्न पडते बाई
सख्याचा स्पर्श अनोखा हर्ष
प्रीतीच्या सारीका मंजूळ गाती

कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती
येती नि जाती, येती नि जाती

- शांताबाई शेळके

सहभाग - संवादिनी [ब्लॊग]

No comments:

Post a Comment